Theo đó, xăng E5 RON92: tăng 592 đồng/lít; - Dầu diesel 0.05S: tăng 638 đồng/lít; - Dầu hỏa: tăng 521 đồng/lít; - Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 425 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: - Xăng E5 RON92: không cao hơn 18.932 đồng/lít; - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.354 đồng/lít; - Dầu hỏa: không cao hơn 15.081 đồng/lít; - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.953 đồng/kg.

Liên bộ cũng chỉ đạo giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Cụ thể: chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu + Xăng E5 RON92: 790 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 669 đồng/lít); + Dầu diesel: 200 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 177 đồng/lít); + Dầu hỏa: 200 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 34 đồng/lít); + Dầu mazut: 0 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 96 đồng/kg).

Liên bộ cũng yêu cầu, các thương nhân chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít xăng RON95 và khuyến nghị các thương nhân tăng giá bán xăng RON95 tối đa 526 đồng/lít so với giá bán hiện hành.

Sở dĩ giá xăng dầu tăng cao là bởi giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây có xu hướng tăng. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 07 tháng 4 năm 2018 là: 76,963 USD/thùng xăng RON92 là xăng nền để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 3,710 USD/thùng, tương đương +5,06%); 81,174 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 4,108 USD/thùng, tương đương +5,33%); 81,906 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,267 USD/thùng, tương đương +5,50%)…


Đặng Nhật