Tính chung, trong 4 tháng/2016 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 764 triệu USD, tăng 47,7% (tương ứng tăng 247 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng rau quả của Việt Nam, chiếm tỷ trọng kim ngạch trên 70% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này. 

Tính đến hết tháng 4-2016, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả từ Trung Quốc là 542 triệu USD, gấp hơn 3 lần (tương ứng tăng 373 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước. 

Trân Trân