Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ngắn, 4 DN do Thọ, Trong lập ra và điều hành đã nhận hóa đơn do 4 DN “ma” của vợ chồng Phát – Thủy (gồm Công ty Cảnh Phong, Công ty Thiện Trường, Công ty Lâm Nguyên và Công ty Hoàng Bảo Anh) xuất với doanh số khống (không có hàng hóa) lên đến 1.094 tỷ đồng. Khi đã có nguồn hàng đầu vào khống, Thọ và Trong tiến hành xuất bán hàng khống cho 4 cá nhân, DN ở Campuchia (trong số này có Ngov Heng – bạn Thọ, Meas Chamroeun – anh rể của Tuyến và Võ Phê Rô – bạn của Phát). Và Thọ đã sử dụng các hóa đơn đầu vào, đầu ra khống này lập hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, để chiếm đoạt số tiền hoàn thuế số tiền 109,4 tỷ đồng (10% so với tổng giá trị thể hiện trên hóa đơn).

Cho tới khi bị bắt, Thọ đã hưởng lợi (thể hiện trên giấy tờ) trên 74 tỷ đồng; Trong 35 tỷ đồng. Cả bọn đã chia nhau sồ tiền thu lợi bất chính này

Binh Huyền