Mức giá mới này áp dụng cho các khách hàng nhận xe kể từ ngày 1/8/2013 trở đi.

Cụ thể, xe Vios tăng giá từ 9 - 10 triệu đồng/chiếc, xe Yaris tăng giá 11 triệu đồng, xe Altis tăng giá từ 12 - 15 triệu đồng, xe Camry tăng giá từ 17 - 51 triệu đồng/xe, Innova tăng giá từ 11- 14 triệu đồng, Fortuner tăng từ 14 - 17 triệu...

V.H.