Theo Văn bản số 95/2011/TMV-GA do Phó Tổng Giám đốc TMV Đặng Phan Thu Hương ký ngày 6/4/2011, TMV quyết định sẽ tiến hành việc kiểm tra và xử lý miễn phí đối với các sản phẩm Innova nằm trong phạm vi có thể có các lỗi kỹ thuật liên quan đến áp suất dầu phanh bánh sau cao hơn tiêu chuẩn, bu long bắt móc neo chân ghế bị giảm lực xiết, xiết bu long Camber khi xe không ở trạng thái tiêu chuẩn.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng "đây là một động thái tích cực bước đầu của TMV, thể hiện được một phần trách nhiệm của TMV đối với các sản phẩm của mình và người tiêu dùng. Tuy nhiên TMV cần nhanh chóng công bố danh sách, kế hoạch, địa điểm, phương thức tiến hành... để người sử dụng xe biết rõ, yên tâm, phối hợp thực hiện và để Cục Đăng kiểm Việt Nam theo dõi việc thực hiện”.

Cục Đăng kiểm cũng yêu cầu TMV tiếp tục báo cáo và cung cấp các tài liệu có liên quan tới các lỗi kỹ thuật. Trên cơ sở xem xét, đánh giá  nội dung báo cáo, các tài liệu , chứng cứ, kết quả kiểm tra thực tế... Cục sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp theo quy định

V.H.