Số lượng các công ty thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản ở cả 3 miền tại Việt Nam tính tại thời điểm tháng 10/2014 là 1.388 công ty, đứng thứ hai trong khu vực ASEAN, chỉ sau Thái Lan. Đánh giá về khả năng cạnh tranh của Việt Nam, ông Shimon Tokuyama cho rằng việc sửa đổi và cải thiện hai Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư đã phần nào tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hai Luật trên vẫn còn những nội dung cần tiếp tục xem xét và sửa đổi như các quy định về giải quyết tranh chấp và chứng nhận đầu tư, vốn sử dụng để thanh toán trong việc mua bán cổ phiếu….

Trân Trân