Thực phẩm cũng là một mặt hàng trọng điểm cần được kiểm tra chất lượng chặt chẽ.

Đoàn liên ngành gồm Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Cục Quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra các nội dung chính: Chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Kiểm tra theo khối lượng thực, thể tích thực của hàng hoá đóng gói sẵn; nội dung ghi nhãn hàng hoá; tính hợp pháp của các phương tiện cân, đong, đo, đếm dùng trong mua bán hàng hoá trên thị trường…

Các đoàn liên ngành tập trung kiểm tra tại những công ty thương mại đầu mối, trung tâm hội chợ thương mại, siêu thị, hội chợ và các khu vực tập trung nhiều hàng hoá phục vụ Tết..

P.V.