Theo đó, bắt đầu từ ngày 11/7 đến hết ngày 30/9, hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt sẽ giảm 2% giá cước phổ thông nguyên toa đối với hàng hóa xếp ở các ga trên khu đoạn ga Sài Gòn -Kim Liên theo chiều Bắc đi quá ga Kim Liên và hàng hóa xếp ở các ga phía Bắc vận chuyển vào phía Nam đến các ga trong khu đoạn từ Ga Kim Liên đến Ga Sài Gòn. Riêng đối với các đoàn tàu hàng nguyên hcuyến chạy suốt, hàng hóa sẽ được ngành đường sắt khuyến mãi giảm 5% giá cước (không áp dụng giảm giá khuyến mãi đối với tàu chuyên tuyến cắt móc và tàu chuyên luồng).

Ngoài ra từ ngày 11/7, ngành được sắt ưu tiên ký hợp đồng với khách hàng trực tiếp và khách hàng truyền thống. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng giao các Công ty vận tải thống nhất xây dựng phương án khai thác tại các ga Giáp Bát, Sóng Thần triển khai thí điểm việc vận chuyển từ kho đến kho, được áp dụng cơ chế như đối với tàu chuyên tuyến

Hoàng Châu