Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã giảm dần qua các tháng, từ mức tăng 21,5% của ngày 1/1 giảm xuống còn 9,3% vào 1/9. Như vậy, tính từ đầu năm, chỉ số tồn kho đã giảm được 12,2 điểm phần trăm. Đây là mức tăng chỉ số tồn kho thấp, chỉ bằng một nửa so với mức tăng của cùng kỳ năm trước. Những ngành có chỉ số tồn kho giảm nhiều là ngành: sản xuất xi măng, linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông, xe có động cơ, sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất vải dệt thoi...

V.H.