Như vậy, tính đến hết ngày 15/4, tổng kim ngạch XNK hàng hóa cả nước đạt 88,4 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 10,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, kim ngạch hàng hoá XK của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4 đạt 6,34 tỷ USD. Tính đến hết ngày 15/4 kim ngạch XK của cả nước đạt 42,65 tỷ USD; trị giá hàng hoá NK của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4 đạt 7,2 tỷ USD.

Tính đến hết ngày 15/4 kim ngạch NK hàng hóa đạt gần 45,76 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 4 có mức thâm hụt 865 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/4 thâm hụt 3,1 tỷ USD.

L.Hiệp