Hội thảo nhằm tập trung đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2017, từ đó nhận diện thách thức và tìm ra giải pháp đạt mức tăng trưởng cao hơn trong năm 2018

Theo CIEM, năm 2017 chứng kiến những nỗ lực mới nhằm triển khai các chủ trương lớn về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Những nỗ lực ấy càng trở nên thực chất hơn, sau khi những giải pháp đa dạng nhưng thiếu chiều sâu, thiếu quyết liệt trước đó chưa giúp cải thiện đáng kể chất lượng tăng trưởng cho đến năm 2016. 

Dấu ấn trong điều hành và cải cách thể chế kinh tế trong những thành tựu kinh tế xã hội năm 2017, nhờ đó, thực sự rõ nét. Tăng trưởng kinh tế năm 2017 nhờ đó đã đạt được 6,81%, vượt nhiều so với dự báo và vượt mục tiêu đặt ra.

toàn cảnh hội thảo

Năm 2018 được đánh giá là năm “bước ngoặt” của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là cơ hội, song cũng là thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Theo đó, CIEM dự báo, tăng trưởng kinh tế năm 2018 ước đạt 6,58%, tăng trưởng xuất khẩu dự báo ở mức 9,4%, thặng dư thương mại ở mức 1,1 tỷ USD và mức tăng giá tiêu dùng bình quân so với 2017 là khoảng 3,74%. 

Ông Lê Đình Ân - nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế- Xã hội Quốc gia cho rằng, mức tăng trưởng kinh tế năm 2017 chưa tạo được yếu tố bền vững cho năm 2018. Theo đó, vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2018 là ổn định kinh tế vĩ mô. 

Để làm được điều này, Việt Nam cần tích cực hơn trong tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa, ổn định doanh nghiệp đi đôi với quản trị doanh nghiệp, cần cử đại diện sở hữu vốn nhà nước trong các doanh nghiệp. 

Đặc biệt, ưu tiên chính sách cần tiếp tục tập trung vào cải thiện nền tảng kinh tế vi mô và đổi mới hệ thống thể chế kinh tế cho một nền kinh tế thị trường hiện đại. 

Lưu Hiệp