3 chuyên đề quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng - phát triển bền vững đã được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị này.

Để phát triển ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, từ nay đến năm 2020 cần thực hiện các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng chuỗi sản phẩm cá ngừ đại dương, tôm nuôi công nghiệp, cá tra vốn là những sản phẩm đang chiếm 80% giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản; đa dạng hóa các sản phẩm thủy sản rong biển, nhuyễn thể hai vỏ, tôm hùm, tôm càng xanh, cá rô phi đơn tính, cá nước lạnh.

Ngư dân Phú Yên rời bờ vươn ra khơi xa đánh bắt cá ngừ đại dương. Ảnh: Hữu Toàn.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ về chuyển đổi khai thác hải sản, bảo hiểm rủi ro trong sản xuất thủy sản, giao quyền sử dụng mặt nước ven biển, mặt nước nuôi trồng thủy sản cho người dân quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ môi trường cũng là những vấn đề quan tâm tại hội nghị. Mặt khác, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, trung tâm nghề cá khu vực, cần quy hoạch lại khu bảo tồn biển, khai thác hải sản và vùng nuôi công nghiệp tập trung thủy sản chủ lực; xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại đến năm 2020 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển toàn diện theo hướng bền vững.

Theo Tổng cục thủy sản, sau ba năm thực hiện chiến lược phát triển thủy sản, bình quân hằng năm giá trị sản xuất tăng 4,8%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10,21%.

Trong năm 2013, tổng sản lượng thủy sản cả nước đạt hơn 5,9 triệu tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 6,7 tỷ USD, tạo sinh kế và giải quyết việc làm hơn 4 triệu lao động. Đặc biệt là hoạt động khai thác thủy sản đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và an ninh biên giới                                                           

PV