Ngoài ra, chế biến cà phê đạt công suất 1,2 triệu tấn. Trong đó, 8 công ty có nhà máy chế biến cà phê hòa tan và cà phê 3 trong 1 với tổng công suất 88.700 tấn/năm, dự kiến năm 2015 tăng lên 164.000 tấn. Tuy nhiên, hiện nay, lượng cà phê Việt Nam tiêu thụ trong nước mới chiếm khoảng 10%.

Để đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và lành mạnh hóa thị trường này, Vicofa sẽ làm việc với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiến tới việc xây dựng bộ tiêu chuẩn cà phê rang xay và cà phê hòa tan cho nội địa.

C.L.