Đến tháng 9-2016, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc liên thông văn bản điện tử với các đơn vị trực thuộc và với Văn phòng Chính phủ. Văn bản chuyển từ đơn vị gửi đến đơn vị nhận mất chưa đầy 5 phút, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc so với trước đây.

Số lượng văn bản điện tử trao đổi trên Hệ thống trục liên thông trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính khoảng 300.360 văn bản. Số lượng văn bản trao đổi trên Hệ thống trục liên thông văn bản Chính phủ là 8.426 văn bản.

Đến thời điểm hiện nay, tại Văn phòng Bộ 100% cán bộ đã sử dụng chương trình eDocTC, với lượng văn bản đến và đi là 160.000 văn bản/năm, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước vào việc in ấn, photo lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Hiện, Bộ Tài chính đã và đang triển khai Chương trình Quản lý văn bản và điều hành eDocTC một cách đồng bộ, trên tất cả các cơ quan tài chính (thuế, hải quan, kho bạc) từ Trung ương đến địa phương. (H.A)

Vốn FDI tăng mạnh vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo

Thông tin từ UBNDTP Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm, TP Hồ Chí Minh có 104 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 154,6 triệu USD.

Trong đó, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có vốn đầu tư nhiều nhất vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo (chiếm 48%), tiếp đến là kinh doanh bất động sản (chiếm 30,7%).

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (chiếm 13,5%) và thấp nhất là hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ (chỉ 4%).

Đầu tư mạnh nhất là các DN đến từ NaUy (chiếm tỷ trọng 45,3%), Hàn Quốc (31,4%), Hồng Kông (7%) ... Ngoài ra, có 26 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đâu tư đạt 65,13 triệu USD.

Bên cạnh đó, TP cũng chấp thuận cho 295 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của DN trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 668,02 triệu USD.

Tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các DN Nhà nước, TP Hồ Chí Minh đã thu hút được 887,75 USD, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

T.Hà