Theo đó, giá dịch vụ khám chữa bệnh cần được kết cấu thêm các chi phí như: Chi phí về tiền lương, chi phí nhân công thuê ngoài, chi phí đặc thù, khấu hao tài sản cố định... Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế cân nhắc tính toán cho phù hợp, tránh để tác động lớn đến đời sống nhân dân, khả năng chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế và mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

H.A.