Ngoài ra, nhiều cửa hàng không đảm bảo các yêu cầu tối thiểu về quy định thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo quản chai gas LPG, cũng như tận dụng nhà ở để làm nơi kinh doanh, không có hệ thống kho dự trữ riêng biệt, kinh doanh gas chung với nhiều mặt hàng khác, dẫn đến nguy cơ cao về cháy nổ.

Cơ quan chức năng đã phạt các đơn vị vi phạm 630 triệu đồng, đồng thời tịch thu 14.404 chai gas, vỏ chai gas các loại và phương tiện san chiết gas chai mini trái phép.

T.H.