Theo kết quả bản báo cáo, một nửa trong số 116 quốc gia và lãnh thổ được điều tra trong năm 2010 có tỉ lệ vi phạm từ 62% trở lên, với tỉ lệ vi phạm bình quân toàn cầu là 42%.

Đáng chú ý là  tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính ở Việt Nam đã giảm thêm 2% xuống mức 83% trong năm 2010, đánh dấu lần giảm đầu tiên sau 3 năm liên tiếp từ 2007 đến 2009 tỉ lệ này đứng yên ở mức 85%. 

Đây là một tín hiệu đáng mừng sau những nỗ lực lớn của Chính phủ Việt Nam và các cơ quan hữu quan trong cuộc chiến chống nạn vi phạm bản quyền trong năm vừa qua. Tuy vậy, trong năm 2010, giá trị thương mại của các phần mềm không có bản quyền được cài đặt trên máy tính cá nhân ở Việt Nam lại tăng lên 412 triệu đô la Mỹ so với mức 353 triệu đô la Mỹ trong năm 2009

H.T.