Theo đó, 2 sắc thuế đóng góp hơn 53% ngân sách lần này sẽ có nhiều điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi. Cụ thể, thuế suất thuế TNDN giảm từ 25% xuống 23%, với DN có quy mô vừa và nhỏ được áp dụng thuế suất 20%. Chi phí quảng cáo, khuyến mại hoa hồng cũng sẽ được nới lên mức 15% thay vì 10% như trước.

Đối với Luật Thuế GTGT, Nhà nước giữ mức thuế suất 10%, chưa thu hẹp nhóm thuế suất 5% đối với các mặt hàng tiêu dùng trong nước, đồng thời bổ sung quy định áp thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam

PV