Tại hai huyện miền núi A Lưới và Nam Đông, nhiệt độ thường xuống thấp khiến trâu bò bị chết tăng cao. Đến ngày 17/1, đã có gần 200 con trâu bò, dê  bị chết, trong đó huyện A Lưới có 152 con. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn chỉ đạo tăng cường phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Tuy nhiên, người dân huyện miền núi A Lưới, Nam Đông vẫn chưa bỏ được tập quán chăn thả trâu, bò, dê vào sâu trong rừng, chuồng trại tạm bợ, khiến trâu bò bị chết rét vẫn còn gia tăng. Trong lúc đó, hàng ngàn hecta lúa mới gieo sạ lâm vào cảnh ngập úng, hư hại do mưa rét kéo dài

Đài Trang