Cụ thể, hiện nay, giá dứa quả tươi trên thị trường đang ở mức rất thấp, với chỉ 2 ngàn đến 3 ngàn đồng/kg, nhưng công ty trên đã thu mua với giá 4,2 ngàn đồng/kg dứa loại 1 và 2,8 ngàn đồng/kg dứa loại 2. 

Việc thu mua với giá này là sự giữ gìn chữ tín giữa Công ty Đồng Giao với người nông dân trồng dứa ở Quảng Trị. Cách đây 1 năm rưỡi, công ty này đã hợp đồng với người nông dân ở đây để trồng 120 ha dứa Queens tại các huyện Cam Lộ, Đakrông, Gio Linh và Vĩnh Linh.

Thanh Bình