Theo đánh giá của Hepza, các dự án cấp phép mới có vốn FDI đa số là dự án có quy mô vốn vừa và nhỏ

T.H.