Giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 5.932 triệu USD, trong đó, xuất khẩu đạt 2.348,3 triệu USD (tăng 19,9% so cùng kỳ).

Đặc biệt, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài tăng cao, trong 2 tháng đầu năm, tổng số vốn đã đạt 1,1 tỉ USD (gấp 3,29 lần so cùng kỳ)

T.H. - T.N.