Cụ thể, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra bằng cân lưu động tại gói thầu của Công ty Vinaconex 12, qua đó đã phát hiện có 3 xe vi phạm về kích thước thùng chở hàng và 4 xe vi phạm chở quá tải trọng cho phép, có xe chở vượt quá 300% tải trọng cho phép. 

Ngay sau đó, Thanh tra Cục Quản lý đường bộ 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 xe, đồng thời tiến hành thu hồi giấy phép và lập biên bản vi phạm không chấp hành giấy phép thi công đối với Công ty Vinaconex 12.

Đặng Nhật