Vì lý do cơ sở vật chất tại Hội trường nhà NT- CT08 phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội không đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức phiên đấu giá.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ, quận Hoàn Kiếm xin thông báo điều chỉnh thời gian và thay đổi địa điểm bán đấu giá tại Thông báo số 19/TB-BQLGDPC ngày 03/02/2016 về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở và dịch vụ khác, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức phiên: vào 9h30 ngày 16/03/2016 (Thứ tư).

Địa điểm tổ chức phiên: Tại Phòng họp A- tầng 2- trụ sở HĐND và UBND quận – 126 Hàng Trống, TP Hà Nội.