- Tài sản bán đấu giá: Lô xe môtô – xe máy đã qua sử dụng gồm 155 chiếc. Trong đó có 74 xe phế liệu không được đăng ký lại. (Có bảng kê đính kèm)

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Giá khởi điểm: 103.430.000đ ( Một trăm lẻ ba triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng chẵn)

- Tiền đặt trước: 10.300.000 đ (Mười triệu ba trăm ngàn đồng chẵn)

Điều kiện đăng ký tham dự:

- Thời gian xem, đăng ký mua hồ sơ từ 08h ngày 21/12/2015 đến 17h ngày 22/12/2015

- Thời gian nộp hồ sơ và khoản tiền đặt trước từ 8h đến 17h ngày 23/12/2015

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá : 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng chẵn)/ 1 bộ hồ sơ.

- Địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp khoản tiền đặt trước : Số 980 Ngô Quyền, P An Hải Tây, Q Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian dự kiến bán đấu giá tài sản: 14h00 ngày 28/12/2015

- Địa điểm bán đấu giá tài sản: tại văn phòng công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt- CN Đà Nẵng số 980 Ngô Quyền,quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Địa điểm đặt tài sản bán đấu giá: Kho lưu trữ của Công an Quận Ngũ Hành Sơn.

- Mọi chi tiết khách hàng liên hệ Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt – CN Đà Nẵng SĐT: 05113 868489/590.