Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện công tác chăm sóc khách hàng của ngành điện đã được cải thiện rõ rệt, thể hiện ở các chỉ số. 

Tính đến hết tháng 5-2016, các Tổng Công ty Điện lực đã thực hiện 14/14 chỉ tiêu đều đạt tỷ lệ trên 97% đúng theo yêu cầu tiêu chuẩn dịch vụ về thời gian giải quyết. 

So với năm 2015, tỷ lệ đáp ứng đúng yêu cầu tiêu chuẩn dịch vụ của các chỉ tiêu dịch vụ đều tăng cao như: Phục hồi cấp điện sau sự cố trong vòng 2h đạt 97,95%; thông báo ngừng giảm cung cấp điện không khẩn cấp đạt 99,46%; thông báo ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp đạt 99,91%; thay thế thiết bị đóng cắt trung thế 98,82%; lắp đặt công tơ sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn dưới 3 ngày đạt 98,04%; lắp đặt công tơ sinh hoạt khu vực nông thôn dưới 5 ngày đạt 99,72%; lắp đặt công tơ ngoài mục đích sinh hoạt dưới 7 ngày đạt 99,71%. 

Đối với chỉ tiêu chỉ số tiếp cận điện năng, theo kết quả thực hiện lũy kế đến tháng 6-2016, EVN đã cấp điện mới cho 2.512 khách hàng trung áp với thời gian thực hiện bình quân của điện lực là 7,47 ngày (thấp hơn 2,53 ngày so với yêu cầu không quá 10 ngày của EVN). 

Bên cạnh đó, trong tháng 6-2016, các Trung tâm chăm sóc khách hàng của điện lực đã tiếp nhận 212.683 yêu cầu của khách hàng, trong đó các cuộc gọi báo sự cố và mất điện vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất 35,64%.

V.H.