Vụ việc đã được khởi xướng điều tra từ tháng 12-2014 với mặt hàng điện thoại di động có mã HS 8517.12.00.00.11. Lượng xuất khẩu sản phẩm bị điều tra của Việt Nam vào Thổ Nhĩ Kỳ là 418 triệu USD trong năm 2013 và 643 triệu USD trong 11 tháng đầu năm 2014. 

Sau khi tham vấn các bên, cùng với sự chủ động tham gia của đại diện Bộ Công Thương và các doanh nghiệp, Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc điều tra mà không áp dụng bất cứ biện pháp tự vệ nào.

V.H.