Trước đó, theo báo cáo của Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, trong tháng 4-2016, có 10 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi mới đã được công bố giá tối đa và giá kê khai.

Như vậy, tổng cộng từ 1-6-2014 đến 25-4-2016, đã có 841 mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Sở Tài chính các địa phương. Giá các sản phẩm được công bố đều giữ ổn định trong thời gian qua.

H.A