Theo công văn số 1641/NHNN-CSTT, ngày 3/3, Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay có một số tổ chức tín dụng thực hiện khuyến mãi đối với khách hàng gửi tiền và thu phí khi thực hiện cho vay.

Để nắm bắt tình hình và xử lý các vấn đề liên quan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh tỉnh, thành phố của cơ quan này tiến hành kiểm tra và gửi báo cáo về tình hình khuyến mãi đối với các khoản tiền gửi và thu phí đối với các khoản cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng hoạt động tại địa phương.

Nội dung trong tâm của hoạt động kiểm tra và báo cáo về khuyến mãi tiền gửi bao gồm hình thức và mức khuyến mãi (hiện vật, tiền mặt…), giá trị các hình thức và mức khuyến mãi quy đổi tính trên khoản tiền gửi theo tỷ lệ % (trong vòng một năm), lãi suất tiền gửi thực tế (được tính bằng tổng mức lãi suất tiền gửi do tổ chức tín dụng công bố và giá trị khuyến mãi).

Đối với hoạt động thu phí cho vay đồng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo của các chi nhánh phải cung cấp được đầy đủ thông tin về tên phí, phương thức và thời điểm thu, mức phí… Ngoài ra, báo cáo cũng phải nêu rõ giá trị các khoản phí tính này so với giá trị khoản vay theo tỷ lệ % trong vòng một năm và lãi suất tiền vay thực tế (bao gồm lãi suất cho vay theo hợp đồng tín dụng cộng cộng với giá trị các khoản phí).

Việc kiểm tra và báo cáo phải được hoàn tất trước ngày 9/3

Theo VnExpress