Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý giao EVN thay chủ đầu tư dự án Vĩnh Tân 3 thực hiện việc nạo vét vũng quay tàu và luồng hàng hải của cảng than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để bảo đảm cho tàu trọng tải lớn vào cung cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4 từ giữa năm 2017.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, công suất 360MW vào quy hoạch điện VII, đưa vào vận hành giai đoạn 2019-2020; đồng ý cho EVN, PVN thực hiện bàn giao theo phương thức tăng giảm vốn sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Vũng Áng.

Việc thu hồi vốn đầu tư của sân phân phối này sẽ được các tập đoàn đàm phán, thống nhất trong hợp đồng mua bán điện của Nhà máy Điện Vũng Áng 1.

Hiện, một số dự án nguồn, lưới điện triển khai còn chậm, như: Sông Hậu 1, Long Phú 1, Thái Bình 2… cần có giải pháp thúc đẩy mới đảm bảo nhu cầu điện những năm tới.

Nam Phương