Thống kê, nhóm đối tượng là cá nhân, hộ kinh doanh cá thể chiếm tỷ trọng lớn trong số người nộp thuế cả nước, do đó, việc triển khai các thủ tục hành chính về thuế thông qua giao dịch điện tử, trong đó khai thuế và nộp thuế điện tử là một yêu cầu, nhiệm vụ tất yếu đối với cơ quan thuế, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về thuế của cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế cả nước.

Hiện, ngành Thuế đã có lộ trình triển khai thu thuế theo hình thức giao dịch điện tử với nhóm đối tượng này. Bắt đầu từ 1-1-2016, Tổng cục Thuế sẽ thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán. 

Hộ kinh doanh được quản lý theo phương thức điện tử và nộp thuế điện tử qua đơn vị uỷ nhiệm thu thuế như nộp qua dịch vụ thanh toán điện tử Bankplus của Ngân hàng Quân đội (MB), nộp qua thẻ, nộp qua Internet Banking... 

H.A.