Tuy nhiên, vẫn còn những yếu tố gây áp lực tăng giá khi thời tiết vào mùa nắng nóng. Song, về tổng thể, Cục Quản lý giá dự báo mặt bằng giá thị trường tháng 6/2013 ổn định so với tháng 5/2013

PV