Theo thông tin cập nhật của Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 8, Thái Nguyên đã xuất khẩu (XK) lượng hàng hóa trị giá hơn 10,5 tỷ USD.

Với kết quả trên, lần đầu tiên địa phương này đạt mốc XK trên 10 tỷ USD và là 1 trong 4 tỉnh, thành phố đã đạt kim ngạch XK từ 10 tỷ USD.

Sự nhảy vọt về xuất khẩu của Thái Nguyên chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất, XK của Tập đoàn Samsung tại địa phương.

Đến nay, TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về XK với trị giá kim ngạch gần 20 tỷ USD; tiếp đến là Bắc Ninh với kim ngạch 14,3 tỷ USD; Bình Dương đứng ở vị trí thứ 3 với kim ngạch 12,2 tỷ USD.

Phan Đức