Chỉ số SCOLI của TP Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội 1,2% vào năm 2010  và 0,8% vào năm 2011. Trong đó, nhóm học phí luôn cao hơn Hà Nội 40%. 

Năm 2013, TP Hồ Chí Minh đứng thứ 4 và năm 2014 đứng thứ 6 trong cả nước về mức độ đắt đỏ. Do trong những năm này, TP Hồ Chí Minh thực hiện chương trình bình ổn giá nên giá lương thực, thực phẩm, may mặc, đồ uống, thuốc lá của TP Hồ Chí Minh không có mức tăng đột biến.

Tuy nhiên, nhóm giáo dục tại TP Hồ Chí Minh năm 2014 vẫn cao nhất cả nước và bằng 168,59% so với Hà Nội. So với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Tây Bắc có chỉ số SCOLI cao nhất, từ 104,78% đến 108,81%.

Tiếp đến là vùng Đông Nam Bộ có chỉ số SCOLI đứng thứ hai, từ 101,61% đến 102,36%. Vùng đồng bằng sông Cửu Long có chỉ số SCOLI thấp nhất cả nước, từ 95,97% đến 98,08%. Hiện, vùng này đang có xu hướng về giá ngày càng “rẻ” hơn so với vùng đồng bằng sông Hồng.

Phan Đức