Với sự đồng ý của liên Bộ Tài chính - Công Thương, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức tăng giá xăng, điêzen và dầu hỏa. Theo thông báo từ Tập đoàn này, mức giá mới như sau:

Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 20h ngày 17/7/2013. Theo Petrolimex, mức giá bán lẻ mới được áp dụng tại tất cả hệ thống phân phối trên lãnh thổ Việt Nam, gồm: các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các cửa hàng xăng dầu thuộc đại lý, tổng đại lý của Petrolimex.

Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc tăng giá xăng, điêzen và dầu hỏa lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 84 của Liên bộ Tài chính - Công Thương.

* Theo văn bản số 9274/BTC-QLG ngày 17/7/2013 của Bộ Tài chính về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) áp dụng từ 20h ngày 17/7/2013 cụ thể như sau:

- Mặt hàng xăng: 300 đồng/lít; giữ nguyên so với hiện hành (300 đồng/lít).

- Mặt hàng điêzen: 300 đồng/lít, tăng 100 đồng/lít so với hiện hành (200 đồng/lít).

- Mặt hàng dầu hỏa: 300 đồng/lít, tăng 100 đồng/lít so với hiện hành (200 đồng/lít).

- Mặt hàng mazút: Ngừng sử dụng Quỹ BOG

A.Tú