Biên bản ghi nhớ về trao đổi kinh tế giữa Bộ KH&ĐT Việt Nam và TP Hamamatsu là sự hợp tác và hỗ trợ của cả hai bên để các doanh nghiệp (DN) của cả hai bên có thể phát triển các dự án đầu tư. Trong đó, cả hai bên đồng ý cung cấp thông tin cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại khu vực của bên kia.

Được biết, TP Hamamatsu có tiềm năng lớn về phát triển công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ sản xuất ôtô, xe máy, sản xuất nhạc cụ, may mặc.

Lưu Hiệp