Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và Ủy ban ATGT Quốc gia cần phối hợp và chỉ đạo các địa phương có phương án, kế hoạch cụ thể trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đến từng hộ dân, người tham gia giao thông chấp hành việc đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng, không đội mũ bảo hiểm một cách hình thức, đối phó.

Phó Thủ tướng giao các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giao thông vận tải, Công an chủ động phối hợp, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung đầy đủ các quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm, trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền...

T. Huyền