Tại khu vực biên giới biển, đất liền và khu vực cánh gà các cửa khẩu, đề nghị lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quan xây dựng phương án, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 127 Trung ương cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ đề án chống buôn lậu thuốc lá tại các tỉnh Tây Nam Bộ

L.Hiệp