Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh: Năm 2019, Tổng cục đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm rất trúng và đúng, đặc biệt là xây dựng và trình phê duyệt Đề án Chính phủ “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Do vậy, Tổng cục cần tăng cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản; điều chỉnh Luật Khoáng sản mới trình Thủ tướng Chính phủ; chú trọng đẩy mạnh hợp tác đa phương, song phương với các nước trong khu vực...

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Bùi Vĩnh Kiên cho biết, trong năm 2018, Tổng cục đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 5 văn bản quy phạm pháp luật gồm 2 Nghị định và 3 Thông tư, hiện đang trình Chính phủ xem xét ban hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động khoáng sản.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra cũng được Tổng cục triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối hợp với địa phương; chủ động nắm bắt các thông tin lĩnh vực địa chất, khoáng sản từ nhiều nguồn khác nhau để giải quyết nhiều vướng mắc, bất cập trong thực tiễn...

Theo đó, Tổng cục đã triển khai thanh, kiểm tra và hậu kiểm đối với 108 giấy phép hoạt động khoáng sản; kiểm tra chuyên đề (khai thác cát, sỏi lòng sông) đối với 29 giấy phép khai thác; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản đối với 83 giấy phép hoạt động khoáng sản; thực hiện 32 đợt kiểm tra đột xuất và theo phản ánh của báo chí, các tổ chức và cá nhân.

Đồng thời, ban hành 63 quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản với tổng số tiền xử phạt gần 8.500 triệu đồng.

Diệu Thúy