Qua kiểm tra 26 vụ, lực lượng kiểm tra phát hiện có 12 vụ vi phạm gồm: buôn MBH không có chứng từ hóa đơn, MBH nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng; sản xuất vỏ nhựa MBH không đăng ký kinh doanh, không công bố tiêu chuẩn sản phẩm… tạm giữ tổng cộng 4.094 vỏ MBH bằng nhựa và MBH các loại

T.H.