Cùng với việc làm kiên quyết này, UBND TP cũng phê bình tới 53 sở, ngành, quận, huyện, chủ đầu tư có dự án giải ngân thấp so với kế hoạch vốn đã giao năm ngoái và thông báo sẽ có biện pháp chế tài mạnh hơn đối với các đơn vị chủ quản, chủ đầu tư các dự án có mức giải ngân vốn thấp.

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường, trên địa bàn hiện có 427 dự án với diện tích hơn 4.100 ha đã được chấp thuận địa điểm đầu tư. Trong đó có 254 dự án xây dựng nhà ở, 53 dự án sản xuất kinh doanh và 120 dự án công trình phúc lợi công cộng giai đoạn 2001- 2011, thành phố cũng đã giao, cho thuê và cho chuyển mục đích sử dụng đất với 2.722 dự án với tổng diện tích hơn 21.786ha. Trong đó có 921 dự án thực hiện xây dựng nhà ở, 1.003 dự án sản xuất kinh doanh và 798 dự án công trình công cộng và trong số này không ít dự án treo, dự án chậm tiến độ.

Để xử lý, TP sẽ tiến hành xem xét gia hạn lần cuối đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư trên địa bàn, dự án nào không triển khai sẽ bị hủy bỏ. Dự án được gia hạn lần cuối phải đảm bảo các điều kiện gồm diện tích đất đã bồi thường; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chủ đầu tư có xác nhận của quận, huyện hoặc xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án; có văn bản cam kết của chủ đầu tư về tiến độ thực hiện

Đ.Thắng