Dự báo cả năm nay lượng kiều hối của TP Hồ Chí Minh sẽ đạt trên 5 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với mức 4,8 tỷ USD của năm ngoái. Năm nay lượng kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh cũng chủ yếu được đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bất động sản.

Theo dự báo của một số ngân hàng thương mại, năm nay Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong 10 nước nhận được kiều hối nhiều nhất trên thế giới với tốc độ tăng trưởng ở mức 10%, đạt khoảng 12,1 tỷ USD.

Đ.Thắng