Thông tin từ Ủy ban nhân dân TP HCM cho biết, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 2 ước 34.502 tỷ đồng, giảm 12,3% so với tháng trước và tăng 24,8% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước 73.858 tỷ đồng, tăng 24%. Nếu loại trừ yếu tố biến động giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,5%, trong khi đó, cùng kỳ năm 2010 tăng 23,3%.

Đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng tại thành phố tăng không cao như cùng kỳ năm trước. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 tăng 1,61% so tháng trước.

Trong 11 nhóm có 5 nhóm có mức tăng cao hơn mức tăng bình quân chung là: nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,45%; nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 2,58%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,48%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,41%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,73%. Các nhóm hàng hóa còn lại đều tăng nhẹ.

Nhìn chung mức độ tăng giá của tháng 2/2011 thấp hơn tháng 2/2010

X.Tiên