Ngày 4/12, Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa IX đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16. Thông tin về tình hình kinh tế xã hội của thành phố năm 2013, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân cho biết, tăng trưởng kinh tế của thành phố có dấu hiệu hồi phục; hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các ngành, lĩnh vực khác đều có những chuyển biến tích cực, đúng hướng.

Trong số 25 chỉ tiêu đặt ra trong năm nay, đã có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 15 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Năm 2013, GDP của thành phố ước đạt 764.444 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ nâng GDP bình quân đầu người ước đạt 4.513 USD.

Về vấn đề an sinh xã hội, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, từ năm 2009 - 2012, thành phố đã hỗ trợ khoảng 120.000 hộ thoát nghèo. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ tiếp tục có thêm có 20.000 hộ thoát nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1% trên tổng số hộ dân thành phố; kết thúc chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2009-2015 trước 2 năm.

Từ kết quả này, TP HCM đã đề xuất phương án tính nâng mức thu nhập để xác định là hộ nghèo và hộ cận nghèo trong 2 năm sắp tới. Trong đó mức thu nhập để xác định hộ nghèo là 16 triệu đồng/người/năm trở xuống và hộ cận nghèo là 21 triệu đồng/người/năm.

Do còn đến 4 chỉ tiêu quan trọng chưa đạt nên theo đánh giá của ông Lê Hoàng Quân, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay của thành phố vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại; nợ xấu chưa được giải quyết một cách cơ bản; nguồn vốn chi đầu tư phát triển tiếp tục gặp khó khăn do nguồn thu ngân sách bị ảnh hưởng. Dù vậy, trên cơ sở kết quả đạt được năm nay, TP HCM đặt mục tiêu GDP dự kiến đạt 9,5- 10%, cao hơn 1,5 lần của cả nước trong năm tới; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến chiếm khoảng 31% GDP.

Để đạt được kết quả này, ông Lê Hoàng Quân cho rằng TP HCM phải quyết liệt thực hiện có kết quả 8 nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố đã đặt ra. Trong đó quan trọng là tập trung nguồn lực phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng cao và nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái. Đồng thời phải tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; phát triển mạnh 9 nhóm ngành dịch vụ là thế mạnh và thực hiện có kết quả 6 chương trình đột phá của thành phố

Đ.Thắng