Tính từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư của nước ngoài (FDI) vào TP. Hồ Chí Minh đạt 1,329 tỷ USD, tăng 1,61% về vốn đầu tư so với cùng kỳ. Trong đó, có 8 dự án được cấp phép đầu tư mới với tổng vốn 1.123,9 triệu USD (tăng 77,01% về số dự án và tăng 3,24% về vốn đầu tư). Có 93 dự án tăng vốn với số vốn điều chỉnh tăng 205,4 triệu USD. Số dự án còn hiệu lực hoạt động trên địa bàn là 2.466 dự án, với tổng vốn đầu tư 15,84 tỷ USD.

Trong những tháng cuối năm, để đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài, TP có kế hoạch tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất cho các nhà đầu tư vào các KCX-KCN và khu công nghệ cao

T.H.