Những vướng mắc của doanh nghiệp cần được lãnh đạo Cục Thuế giải đáp trong buổi đối thoại tập trung về vấn đề hóa đơn. Theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP thì kể từ ngày 1/1/2011 doanh nghiệp không phải tập trung mua hóa đơn đỏ ở cơ quan thuế, mà hóa đơn sẽ do doanh nghiệp tự in hoặc tự đặt in…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong thời gian qua, đã có rất nhiều doanh nghiệp tiến hành ký hợp đồng với nhà in để đặt in hóa đơn theo Nghị định 51, nhưng các nhà in "hứa" đến tháng 2, tháng 3, mới giao hoá đơn cho doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu các Cục Thuế tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp là từ nay đến ngày 31/12, bán hóa đơn theo đề nghị của doanh nghiệp (hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành) để đảm bảo doanh nghiệp có đủ số lượng hóa đơn sử dụng tối đa đến ngày 31/12/2011. Việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp phải đảm bảo thuận lợi, không phát sinh tiêu cực.

Doanh nghiệp đối thoại với lãnh đạo ngành Thuế TP HCM sáng 23/12.

Với những thắc mắc của các doanh nghiệp…, bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP HCM hướng dẫn các doanh nghiệp tham khảo Công văn 16988/BTC-TCT về việc tăng số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp. Theo đó, từ nay đến 31/12/2010, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục bán hóa đơn theo nhu cầu của doanh nghiệp để doanh nghiệp sử dụng đến hết ngày 31/3/2011.

Ngoài ra, cơ quan Thuế cũng hướng dẫn doanh nghiệp, đối với hoá đơn các doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/3/2011; đối với doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hoá đơn đã tự in (đặt in) và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Cục Thuế rà soát trong quý I/2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp tự in (đặt in) trong năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì Cục Thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng.

Ông Nguyễn Trọng Hạnh - Cục phó Cục Thuế TP HCM cho biết, trong 3 hình thức sử dụng hóa đơn cho thấy, số lượng doanh nghiệp nhỏ sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành chiếm tỷ trọng lớn.

Hiện nay, ngành Thuế cũng đã liên hệ với tất cả các doanh nghiệp in, tiếp xúc với các doanh nghiệp này để rà lại và cho lực lượng xuống khảo sát khả năng của các doanh nghiệp này để giới thiệu cho doanh nghiệp biết trên địa bàn TP hiện nay có bao nhiêu doanh nghiệp đủ điều kiện in ấn, giá cả như thế nào

K.Ngân