Ngày 24/3, cũng trên địa bàn TP HCM, Đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành thanh tra đột xuất tại Công ty NAGECCO có trụ sở tại 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, phát hiện số lượng lớn các phần mềm bất hợp pháp được cài đặt trong các máy tính để sử dụng cho hoạt động kinh doanh của công ty. Tổng số tiền vi phạm trong đợt thanh tra này tại hai công ty lên tới 5 tỷ đồng

H.M.