Hiện nay, TH True Milk đã trở thành nhà cung cấp sữa tươi sạch hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm TH True Milk đã chiếm gần 40% thị phần sữa tươi tại thị trường miền Bắc và đang tiến mạnh vào thị trường phía Nam.

Kế hoạch đến năm 2015, TH True Milk đáp ứng 50% nhu cầu sữa tươi sạch trên thị trường nhờ tự chủ về nguồn nguyên liệu. Tổng số bò sữa hiện tại là khoảng trên 35.000 con, dự kiến tăng lên 137.000 con vào năm 2017, chiếm khoảng 50% tổng đàn bò trong cả nước

Khánh Vy