Theo đó, số cửa hàng này được phân 3 cấp: Cấp 1 có tổng dung dích 150-200m³, cấp 2 từ 100-150m³ và cấp 3 là dưới 100m³.  Vị trí đặt, neo đậu cửa hàng bán lẻ xăng dầu nổi trên mặt nước phải đúng quy hoạch và tuân thủ đúng các luồng tuyến đã được ghi trên giấy phép hoạt động, đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường... 

Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến nơi sản xuất hoặc phát ra tia lửa phải ít nhất 18m, cách công trình công cộng ít nhất 50m; cách bến đò, bến phà, cảng, cầu, khu nuôi trồng thuỷ sản, chợ ít nhất 100m. 

Bên cạnh đó, các cửa hàng này phải đáp ứng một loạt các quy định khác về số lượng các dụng cụ chữa cháy, vật liệu của bể chứa xăng dầu, cột bơm xăng dầu, đường ống công nghệ, an toàn điện, hệ thống cấp thoát nước, an toàn vệ sinh môi trường và hệ thống thu hồi hơi xăng dầu… trước khi được cấp phép.

V.H.