Cụ thể, theo báo cáo của các địa phương, về cơ bản các địa phương đã triển khai tương đối tốt công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn trong năm 2014, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác quản lý, bình ổn giá năm 2015 và trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Bên cạnh đó, các địa phương đã chủ động trong công tác dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, qua đó bình ổn giá cả bằng cách kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, tạm ứng từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các địa phương cho doanh nghiệp vay không lãi suất hoặc hỗ trợ lãi suất cho vay.

H.A.